Ungdomslaget St. Jo er i gang

Tirs­dag 18.08.15 had­de St. Jo ung­doms­lag års­møte og valg av nytt sty­re.

FullSizeRender

Ire­ne Bau­tis­ta (f.v) og Ngan Nguy­en

Vi gra­tu­le­rer Ngan Nguy­en som ung­doms­la­gets nye leder, og Thi­en Nguy­en som nest­le­der. Øvri­ge styre­med­lem­mer er, Ire­ne Bau­tis­ta, Mikael Nguy­en, Hien Nguy­en, Rebecca Nguy­en og Tin Nguy­en.

Vi tak­ker det «gam­le» sty­re for inn­sat­sen i året som har vært. Og øns­ker det nye sty­re lyk­ke til.

Share