Ungdomslagets kirkekaffe

img_0571dsc_0985
KIRKEKAFFE!!!

And­re søn­da­gen i måne­den arran­ge­rer ung­doms­la­get kirke­kaf­fe etter høy­mes­sen klok­ka 11.00. Pen­ge­ne går til lokal­la­get slik at vi kan arran­ge­re stør­re arran­ge­men­ter, akti­vi­te­ter, over­nat­tin­ger, helge­tu­rer eller inves­te­re i and­re rekvi­sit­ta som måt­te øns­kes av ung­dom­me­ne. Kirke­kaf­fen vår i desem­ber går til advents­ak­sjo­nen.

Vi tar gjer­ne imot kaker eller hjelp med å sel­ge bak dis­ken. Du tren­ger hel­ler ikke ta med kake hver gang, det hol­der med en pak­ke te, engangs­ser­vi­se, ser­vi­et­ter eller suk­ker.

Tusen takk på for­hånd!

Tom for ideer? Fortvil ikke! Her er noen ideer til bakevarer som dere kan lage:

 • Sjo­ko­lade­kake
 • Eple­kake
 • Mar­mor­kake
 • Rulle­kake
 • Gul­rot­kake
 • Brow­nies
 • Ana­naskake
 • Oste­kake
 • Muffins
 • Cookies
 • Kanel­bol­ler
 • Sjo­ko­lade­bol­ler
 • Vaf­ler
 • Ore­okake
 • Snick­er­skake
 • Iskake
 • Til­slør­te bonde­pi­ker
 • Rabar­bra­pai
 • Sjo­ko­lade­mous­se

10295211_702490723151645_1310130445686208776_o

 

Share