Utdeling av barnebibel 19. november

Kjære alle 4-åringer i St. Johannes menighet.
Dere som er født i år 2013 er invitert til messe søndag 19. november for å motta en gave fra menigheten, en barnebibel.

Under messen blir biblene velsignet før de deles ut til barna. Barnets navn blir ropt opp i kirken, slik at barnet sammen med foreldrene kan komme opp og motta bibelen som en gave fra menigheten.

I år vil det­te skje i føl­gen­de mes­ser:
Mes­se på norsk kl. 11.00
Mes­se på polsk kl. 13.00
Mes­se på tamilsk kl. 17.30 

Påmel­ding:
For å få en full­sten­dig lis­te over alle 4 årin­ge­ne som kom­mer til utde­lin­gen, ber vi dere sen­de inn bar­nets navn og burs­dags­dato og hvil­ken mes­se dere skal del­ta i den­ne dagen til menig­hets­kon­to­ret innen 15. novem­ber. Fyll ut påmel­dings­skje­ma­etPåmel­ding til utde­ling av barne­bi­bel.

 

Det kos­ter ingen­ting. Men om du øns­ker å gi et bidrag til menig­he­ten, er vi takk­nem­lig.
Det­te kan enkelt gjø­res ved å leg­ge en kon­vo­lutt med dona­sjon i en av post­kas­se­ne, med vipps 20345 eller til menig­hets bank­kon­to: 3000.30.11859.
Hjer­te­lig vel­kom­men.

Share