Utdeling av barnebibel

barnebibelSt. Johan­nes invi­te­rer alle 4-årin­ger i menig­he­ten til barne­bi­bel utde­ling

Søn­dag 13. desem­ber i høy­mes­sen kl 11.00

Bib­le­ne vil bli vel­sig­net i mes­sen og bar­nets navn blir lest opp i mes­sen. Da kan bar­net sam­men med for­eld­re­ne kom­me opp for å mot­ta bibe­len. Påmel­ding til menig­hets­kon­to­ret Oslo-st.johannes@katolsk.no.

Sis­te frist for påmel­ding er søn­dag 29.desember.

Share