Valg av menighetsråd 2014–2016

Vi nå fått føl­gen­de nomi­na­sjo­ner til valg av menig­hets­råd.

01.Adahada, Mary Okpen, 60 år, Nige­ria
02.Dinh Doan ban mai, 28 år, Nor­ge
03.Nathan Chris­to­pher, 50 år, Sri Lan­ka
04.Renate Marie Glom­set Erik­sen, 30 år, Nor­ge.
05.Leonie Leo­nen Gelacio, 58 år, Filip­pi­ner­ne.
06.Affa Gir­may, 40 år, Eri­trea
07.Valerie Håkon­sen, 61 år, Aust­ra­lia
08.Le Danh Khai, 55 år, Viet­nam
09.Le Thuy Tien, 23 år, Nor­ge
10.Shanmuganathan Lima­l­a­nat­han, 50 år, Sri Lan­ka
11.Rehana Dila­ni Magi­naa­ra­chchi, 51 år, Sri Lanka/Singaleser
12.Piotr Pal­ma, 22 år, Polen
13.Sushil Poo­ba­la­ray­en Pre­enus, 35 år, India
14.Raczkowski Mag­da­lena, Alder, Polen
15.Raffaele Romeo, 32 år, Ita­lia

For en detal­jert pre­sen­ta­sjon av kan­di­da­te­ne kan dere lese mer om her.

Share