Velkommen til åpent hus

Vel­kom­men til åpent hus

Tirsdag 12. januar kl 10

 

Vi begyn­ner med mor­gen­bønn i kir­ken kl 10 Hyg­ge­li­ge men­nes­ker, sam­ta­ler, og kon­takt Lunsj til alle.

Venn­lig hil­sen Cari­tas grup­pen

Share