Velkommen til diakonvielse lørdag 26. august

Den 26. august vil biskop Bernt Eidsvig ordinere Josef Ottersen og Paul Opata til diakoner. Dette er en stor fest for familie, venner og hele Kirken, som vi håper mange vil være med på!

Den høy­ti­de­li­ge ordi­na­sjons­mes­sen fin­ner sted i St Johan­nes kl 12, og etter­føl­ges av mot­ta­gel­se med litt ser­ve­ring.
Litt sene­re møtes vi igjen i St Joseph kir­ke i Aker­s­vei­en, for sakra­ments­an­dakt med takk­si­gel­se og lov­sang kl 19.
Der­et­ter er det mulig å fort­set­te fei­rin­gen i mer ufor­mel­le omgi­vel­ser.

Share