Velkommen til fasteretrett 18.03.2017

Vel­kom­men til retrett i faste­ti­den med bis­kop eme­ri­tus Ger­hard Schwen­zer her i St. Johan­nes menig­het.

Tema­et er selv­sagt rela­tert til faste­ti­den og det vil bli pau­ser med ser­ve­ring av te/kaffe mel­lom fore­dra­ge­ne.

Et fint sted for å få litt ånde­lig påfyl­ling og reflek­sjon over fas­tenti­dens betyd­ning.

Det er åpent for alle og ingen påmel­ding.

 


Program:

13.00: Oppmøte

13.30: Foredrag av biskopen emeritus Schwenzer

Pause

15.00: Foredrag av biskop emeritus Gerhard Schwenzer

Pause

16.30–18.00: Tilbedelse og skriftemål

18.00: Første søndagsmesse

19.00: Agape-måltid

 

 

Share