Velkommen til konsert lørdag 29. august

Plakat Plakat på polsk-1

Vi øns­ker alle vel­kom­men til kon­sert lør­dag 29.8 kl 16.00 her i St. Johan­nes menig­het. Koret heter “Sol­strå­le” og Sr. Danie­la er deres kor­le­der. Anled­nin­gen for besø­ket er 150 års dagen for St.Ursula og hen­nes nære til­knytt­ning til Nor­ge. De ankom­mer Nor­ge på tors­dag og drar hjem til Polen på søn­dag. De skal bo hos 25 for­skjel­li­ge verts­fa­mi­li­er fra menig­he­ten mens de er her. Koret har frem­ført san­ger for pave Johan­nes Paul II og under hel­lig­kå­rin­gen for St. Ursula på Peters­plas­sen.

Det vil bli sam­let inn bidrag til koret etter kon­ser­ten, for å være behjel­pe­lig med reise­ut­gif­te­ne.

 

Share