Velkommen til lanseringen av Frans av Assisis skrifter

St. Olav for­lag har gle­den av å utgi FRANS AV ASSI­SIs SKRIFTER på ny – i en revi­dert og moder­ni­sert utga­ve.

Redak­tø­rer er p. Hall­var Tho­mas Hole OFM og leg­fran­sis­ka­ner Stein Mor­ten Omre. Den nye boken lan­se­res i St. Hall­vard kir­ke 3. okto­ber.

Star­ter med mes­se kl 18 og føl­ges av fore­drag av p. Hole og Omre i menig­hets­sa­len.