Velkommen til prestevielse av Tao Nguyen

foto2Dia­kon Bjørn Tao Quoc Nguy­en (30) blir preste­viet lør­dag den 20. juni klok­ken 13.00 i St. Johan­nes menig­het, Bredtve­tvei­en 12, Oslo. Etter mes­sen hol­des det en liten mot­ta­gel­se som er åpen for alle.

Tao har vært aktiv i Nor­ges Unge Kato­lik­ker (NUK) i en årrek­ke, og var også dets leder i peri­oden 2007–2008. Han begyn­te sine stu­di­er ved St. Eystein preste­se­mi­nar i 2008, og ble dia­kon­viet av bis­kop Bernt Eids­vig i St. Olav dom­kir­ke den 23. august 2014.

Fra 1. sep­tem­ber 2015 skal Nguy­en ha sitt vir­ke som kapel­lan i St. Paul menig­het, Ber­gen.

Velkommen til prestevielse i St. Johannes!

kil­de: katolsk.no

Share