Velkommen til småbarnstreff

Vel­kom­men til små­barn­streff Tirs­dag 1. mars kl 11.00 Det­te er åpent for alle som er hjem­me med barn.

Vi er en mun­ter gjeng fra for­skjel­li­ge nasjo­ner. Og øns­ker å knyt­te bånd med fler av sam­me tro.

Ta turen inn­om og se hvor­dan vi har det. Vi stil­ler med kaffe/ te og frukt, dere tar med en mat­pak­ke.

Gjer­ne et pledd til den lil­le.

Share