Vellykket bønn for kall i St. Johannes menighet

Tors­dag 3. okto­ber ble det fei­ret kalls­mes­se i St. Johan­nes menig­het, og det var den domi­ni­kans­ke- og den fran­sis­kans­ke fami­lie som sto for mes­se, pre­sen­ta­sjo­nen og kirke­kaf­fe.

St. Johan­nes kir­ke var nes­ten full og det var en stor gle­de at så man­ge kom for å be frem nye pres­te- og ordens­kall. Les mer her.

Share