Velsignelse av Caritas gruppen

Mes­sen idag er sam­let i soli­da­ri­tet mot vold og for­føl­gel­se i Irak. Under mes­sen ble Bis­kop Bernt Eids­vigs og Cari­tas appell opp­lest for menig­he­ten. Vel­sig­nel­se ble gitt menig­he­tens Cari­tas grup­pe. Pen­ge­ne fra kol­lek­ten og kirke­kaf­fe går i sin hel­het til Cari­tas for deres arbeid i Nord Irak.

IMG_3534 IMG_3532 IMG_3531 IMG_3517 IMG_3513 IMG_3504

Øns­ker du å gi gitt bidrag til Cari­tas?

Bruk kon­to: 8200.01.93433 (merk gaven “Irak”)  eller

SMS: Send CARITAS til 2090 * 100 Kr pr SMS

Cari­tas­grup­pe pro­gram for 2014/2015

Dato Akti­vi­te­ter Tid
17.08.2014 St Johan­nes Cari­tas Søn­dag Høy­mes­se Kl. 11:00
16.09.2014 Åpent hus Kl. 10:00–12:00
14.10.2014 Åpent hus Kl. 10:00–12:00
Sep-Okt Eld­re Omsorg besøk
Nov — 21.12.2014 Jule­ba­sar
11.11.2014 Sosi­alt sam­vær Kl. 10:00–12:00
09.12.2014 Jule­lunsj Kl. 10:00–12:00
27.12.2014 Patro­nats­fei­ring Mes­se kl. 11:00 etter­fulgt med fest
13.01.2015 Sosi­alt sam­vær
Før Aske­ons­dag
Kl. 10:00–12:00
10.02.2015 Åpent hus Kl. 10:00–12:00
10.03.2015 Åpent hus Kl. 10:00–12:00
14.04.2015 Åpent hus Kl. 10:00–12:00
25.05.2014 Pinse­lunsj Mes­se kl. 11:00 etter­fulgt med lunsj

Vel møtt til alle sam­men!

Share