Vi ønsker vår nye kapellan velkommen

pawel_weich

P. Pawel begyn­te som kapel­lan i vår menig­het 1. sep­tem­ber. Han vil være til­ste­de tirs­dag-fre­dag i kon­tor­ti­den.

Vi håper alle kan ta godt imot p. Pawel og la han bli kjent med vår flot­te menig­het.

P. Pawel Piotr Weich SS.CC er født 24. novem­ber 1972 i Rzeszów, Polen. Avga evi­ge løf­ter hos pic­pus­pat­re­ne (den pols­ke pro­vins) 10. mai 1998 i Pola­ni­ca Zdrój. Preste­viet 29. mai 1999 i erke­bispe­døm­met Wrocław. Magis­ter i teo­lo­gi og peda­go­gikk fra det pave­li­ge uni­ver­si­tet i Wrocław (1999). Ankom Nor­ge 5. febru­ar 2004.

 • 1.feb-06 – 1.mai -08:Kapellan i St. Ans­gar menig­het, Kris­tian­sand
 • 1.mai-08 – 10. feb-10:Assistent for den pols­ke sjele­sorg i OKB (50%)
 • 1.mai-08 – 1.aug-09:Sogneadministrator i Hal­den (50%)
 • 1.aug-09 – 1.aug-11:Sogneadministrator i St. Tere­sia menig­het, Høne­foss (50%)
 • 10.feb-10 – gjen­ut­nevnt 1.jan-11 – 1.juni-11:Koordinator for nasjo­nal­sjele­sor­gen i OKB (50%)
 • 1.mars-11:Medlem av OKBs Kom­mi­sjon for pas­to­ral­plan for bar­ne- og ung­doms­ar­beid
 • 1.juni-11 – 1.juli-14/27. april-15:Biskoppelig vikar for inn­vand­rer­sjele­sor­gen i OKB
 • 1.juni -11 – gjen­ut­nevnt 18.okt-12 – 1.juli-14:Medlem av Preste­rå­det i OKB
 • 18.okt-12 – 1.juli-14:Medlem av Kon­sul­tor­kol­le­gi­et i OKB
 • 1. sep-13 – 1. juli-14:Ansvarlig prest for St. Tho­mas kapell­dis­trikt, Vald­res
 • 1. sep-13 – 1.juli-14:Sogneadministrator i St. Tere­sia menig­het, Høne­foss
 • 1. sep-14 – 1.aug-15:Sabbatsår i Polen 2. juni-15:Licentiatsgrad i dog­ma­tikk fra Papie­ski Wyd­zi­al Teo­lo­gicz­ny i Wrocław
 • 1.sep-15:Kappelan i St. Johan­nes a&e menig­het, Oslo(80%)
Share