Vi samler inn bøker og annet til boksalg

Vi skal ha boksalg i april.

Og i den for­bin­del­se sam­ler vi inn bøker og musikk på alle slags språk.

Har du noen inter­es­san­te fil­mer? Kom med det også.​

Vi tar i mot ditt bidrag i kon­tor­ti­den man­da­ger til fre­da­ger kl. 9–16 eller på søn­da­ger, hvor du kan leg­ge bøker eller annet du har i eske­ne som er satt frem ved bok­ska­pet.

Inn­tek­te­ne fra bok­sal­get vil gå til kirke­fon­det.

 

Vi søker hjel­pen­de hen­der :

Kan du hjel­pe ved sal­get på en eller fle­re søn­da­ger?

Kan du hjel­pe etter én eller fle­re mes­ser?

Gi beskjed til søn­dags­as­sis­ten­ten eller  menig­hets­kon­to­ret.

Share