Vigiliemesse for Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Mariaprosesjon 2015

For 5. år på rad fei­rer Oslo menig­he­te­ne Jom­fru Marias opp­ta­gel­se i him­me­len sam­men.
I år begyn­ner vi med en vigi­lie­mes­se i St. Johan­nes menig­het fre­dag 14/8 kl 18.00 for så å hyg­ge oss ute med gril­ling om været til­la­ter det. Alle er vel­kom­men!

Lør­dag 15/8: Vi møter hos St. Hall­vard kir­ke kl 16.30 for så å gå i Maria­pro­se­sjon opp til St. Olav dom­kir­ke hvor vi avslut­ter med rosen­krans­bønn på fle­re språk og en høy­tids­mes­se kl 18.00.

Det vil være norsk mes­se kl 18.00 og polsk mes­se kl 19.00  her i St. Johan­nes menig­het som van­lig den­ne lør­da­gen men vi fei­rer Jom­fru Marias opp­ta­gel­se i him­me­len og ikke en 1. søn­dags­mes­se.

Share