Viktig informasjon til neste års katekesebarn og ungdommer!

Kjære barn, unge, foreldre og foresatte!

Vel­kom­men til ett nytt år med kate­ke­se her i St. Johan­nes menig­het!

EN LITEN PÅMINNELSE: Da er årets kate­ke­se snart ved vei­ens ende, men vi må alle­re­de plan­leg­ge nes­te års kate­ke­se. Der­for øns­ker vi at du/dere regist­rer dere til kate­kese­un­der­vis­nin­gen 2017/2018.

Alle barn som skal gå i kate­ke­sen må mel­des på hvert år.

Dere kan gjø­re det på papir­form som lig­ger ved kirke­inn­gan­gen eller elekt­ro­nisk ved å Klikk her

Her kan du se bro­sjy­ren for de for­skjel­li­ge klas­se­ne:

9.klasse bro­sjy­re for kate­ke­se

Vi gleder oss til et nytt år med mye lærdom om vår Herre, Jesus Kristus. Inntil da, ha en riktig god sommer!

Share