wyd_2013
Den 13. juli rei­ser nors­ke, unge pil­gri­mer til Ver­dens­ung­doms­da­ge­ne i Rio de Janeiro, pater Haa­var skal være med på turen.
Vi ber om menig­he­tens for­bønn for alle som del­tar, at de må rei­se trygt og styr­kes i tro­en ved Den hel­li­ge Ånd.
Vi vil be for dere og alle hjem­me i Nor­ge under­veis og når vi møter paven!

Share